تجدید مطلعی در مفهوم سنت
37 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » بهمن 1386 - شماره 94 (12 صفحه - از 19 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آقاى طباطبایى با طرح «نظریه انحطاط ایران» شناخته شده است. مطابق این نظریه سیر تحولات اندیشه سیاسى در ایران رو به زوال است. اندیشه سنت در ایران تا پیش از جنگ‏هاى ایران و روس چنان دچار تصلب و زوال شده بود که وقوع اتفاق‏هاى مهمى مانند سقوط اصفهان توسط محمد افغان، اندیشمندان ایرانى را به فکر و تأمل وانداشت. اما جنگ‏هاى ایران و روس توانستند این تذکر و تفکر را ایجاد کنند. این تذکر و تفکر ابتدا در سفرنامه‏هاى ایرانیانى که به اروپا رفته بودند تجلى پیدا کرده بود وبعد موجب پیدایش جریانى به نام روشن‏فکرى شد. ولى در تاریخ‏نویسى جدید ایران این حلقه واسطه دیده نشده است. و همین باعث شده تا پیدایش این جریان خلق‏الساعه تصور شود و همین‏طور اندیشه جریان روشن‏فکرى بدون توجه به این حلقه واسطه که در واقع گذار از سنت به اندیشه تجدد بود، ایجاد شد. عدم توجه روشن‏فکران به سنت و نقادى آن رمز سطحى بودن و بى‏اعتبار بودن اندیشه آنان بود. و همین باعث شد که در نهضت مشروطه راه به جایى نبرند. در حالى که باید توجه داشت که مشروطه اولین قدم در گذار از سنت به تجدد بود. و این اولین قدم بر پایه اصل آزادى بنا شده بود؛ به خلاف انقلاب اسلامى که بر پایه اصل عدالت بنا شد. با توجه به این وجه تمایز بایستى انقلاب اسلامى را در پرتو جنبش مشروطه تفسیر و نقد کرد و نه برعکس...